Εκτύπωση Βεβαίωσης Συντάξεων για Φορολογική Χρήση 


Είσοδος στο σύστημα

Προσοχή: Η παρούσα εφαρμογή αφορά τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση ποσών που καταβλήθηκαν τα έτη 2013, 2012 και 2011, και αφορούν τα οικονομικά έτη 2014, 2013, 2012 αντίστοιχα

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ και τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου ΟΓΑ και τον ΑΦΜ:

ΑΜΚΑ:
ΑΜ ΟΓΑ:
ΑΦΜ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ETOΣ:
 
Κωδικός ασφαλείας :
Εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας
όπως αναγράφεται ακριβώς απο πάνω
:Προσοχή: Η εκτύπωση της Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ, του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) και του ΑΦΜ του Συνταξιούχου.

- Αν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν έχουν δηλωθεί στον Αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ ή δεν έχει καταχωρηθεί ο σωστός ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).

- Οι βεβαιώσεις αποδοχών θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του συνταξιούχου, με συνημμένο αντίγραφο της απόδειξης της τράπεζας, προς τον Κλάδο Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων & Πληρωμής Συντάξεων (Κεντρική Υπηρεσία fax 210 3822871), στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Αν ο συνταξιούχος έχει οφειλή προς τον Οργανισμό και δεν έγινε καταβολή σύνταξης το έτος 2014.
β) Αν ο συνταξιούχος είχε οφειλή προς τον Οργανισμό, έκανε αποπληρωμή οφειλής και επιθυμεί την έκδοση τροποποιημένης βεβαίωσης αποδοχών προκειμένου να κάνει τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..