8/2/2017

Εγκύκλιος αριθ. 5/2017 ΕΦΚΑ
(επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016


14/12/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2016
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων


8/12/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/ 2016
(«Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων» )

- «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων»


5/8/2016

«Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων»
(«Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων»)

- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2016


13/7/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6/2016
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Άρθρο 37 Ν.3996/2011)


2/6/2016

Εγκύκλιος 4/2016
(Εγκύκλιος)


21/3/2016

“Επανακαθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.”
(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2016)

- “Επανακαθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.”


3/3/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΓΑ σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του αρθρ. 8, παρ. 23 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)


16/2/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2016
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΓΑ


2/11/2015

Εγκύκλιος 7/2015
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΓΑ


30/9/2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2015
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 62o ΕΤΟΣ)

- Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΓΑ


6/8/2015

“Αύξηση του ποσοστού της ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ από 4% σε 6%”
(“Αύξηση του ποσοστού της ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από)

- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 5 / 2015


6/4/2015

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.3/2015


2/4/2015

Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
(Εγκύκλιος)


2/4/2015

Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Θεσσαλίας
(Εγκύκλιος)


24/12/2014

Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου
(Εγκύκλιος)


13/10/2014

Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Καταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας
(Εγκύκλιος)


16/9/2014

"ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ"
(“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ")

- ““ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ"


6/8/2014

Προκαταβολή εισφορών μετακλητών αλιεργατών
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


28/5/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.1/2014
(Eπισυναπτόμενο αρχείο)

- ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΓΑ


31/10/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.7/2013
(Αρχείο Εγκυκλίου)

- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ


28/8/2013

Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (Ν.4152/2013)
(Επισυναπτόμενο Αρχείο)

- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013


30/7/2013

EΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2013
(«Ασφάλιση ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων»)

- «Ασφάλιση ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων»


30/4/2013

Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης χωρίς καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο.
( Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης χωρίς καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο.)

- Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης χωρίς καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο.


13/3/2013

Έναρξη πλήρους εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ
(Επισυναπτόμενο Αρχείο)

- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013


29/1/2013

“ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ”
(“ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ”)

- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2013


31/10/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2012
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


27/9/2012

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΓΑ
(“ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ " )

- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΓΑ


6/7/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4/2012
(Επισυναπτόμενο Αρχείο)

- Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων


27/6/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2012
(Επισυναπτόμενο Αρχείο)

- α) «Προκαταβολή εισφορών μετακλητών του Ν. 4018/2011
β) Μητρώο Εργοδοτών – Υπόχρεοι εργοδότες για ασφαλιστικές εισφορές Β΄ εξαμήνου 2011


4/5/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2012 Διαδικτυακή εφαρμογή για την έκδοση των Βεβαιώσεων για φορολογική χρήση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ
(επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


23/4/2012

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΕΟΠΥΥ


23/4/2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΕΟΠΥΥ


23/4/2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΕΟΠΥΥ


20/2/2012

Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών για εποχιακή εργασία πολιτών τρίτων χωρών και μετακλητών αλιεργατών
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


30/11/2011

Παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Κύριας
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


8/11/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 / 2011 - Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης από τον ΟΓΑ των παροχών στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες μετά την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 του ν. 3918/2011
(Εγκύκλιος)


1/11/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 /2011 - Μητρώο Εργοδοτών – Υπόχρεοι εργοδότες για ασφαλιστικές εισφορές Α΄ εξαμήνου 2011. Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004
(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 /2011)


13/9/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ
(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ)


6/9/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2011
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


17/6/2011

Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών Αυτοτελώς Απασχολούμενων Αγροτών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 48 Ν. 3943/2011)
(Εγκύκλιος)


31/5/2011

Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Β' εξαμήνου 2010
(Εγκύκλιος)


2/5/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 /2011
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


13/4/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


11/4/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 /2011
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- για Ανταποκριτές Ο.Γ.Α.


22/3/2011

Διευκρινήσεις σχετικά με την Εγκύκλιο αριθ. 1/2011 (Ορθή επανάληψη)
(Εγκύκλιος 2/2011)


3/3/2011

Οδηγίες σχετικά με τη συνταξιοδότηση Ανασφάλιστων Υπερηλίκων Ομογενών
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


20/1/2011

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΕΜΠΕΚ
(Επισυναπτόμενο Αρχείο)


4/1/2011

Καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων με πίστωση λογαριασμού
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


18/11/2010

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ή ΕΛ.ΤΑ
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ)

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


8/10/2010

Πίνακες Υποχρέων Πρόσθετης Ασφάλισης έτους 2010
(Επισυναπτόμενο Αρχείο)


12/8/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 5/2010
(Επισυναπτόμενο Αρχείο)

- Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Καταβολή παράβολου για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών (Ν.3863/2010, άρθρα 53 έως και 62)


8/12/2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8/2009
(Επισυναπτόμενο Αρχείο)

- Κατάργηση ΥΔ Εργατών Γης


22/9/2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 10/2008
(Επισυναπτόμενο αρχείο)

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


4/7/2007

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ